ForMat har utviklet en metode som produksjonsbedrifter kan benytte for å kartlegge og begrense matsvinnet

Automatisk varebestilling er med på å optimalisere innkjøpsrutinene og redusere matsvinnet i butikk

Vidar JensenAdministrativ driftssjefKiwi Minipris