hovedbilde

Så mye kaster vi

Hvert år kastes det over 350 000 tonn spiselig mat i Norge i matindustrien, dagligvarehandelen og hos forbruker.

Totalt var matsvinnet på 355 128 tonn i 2015:

  •   74 404 tonn matsvinn hos matindustribedriftene
  •     3 067 tonn matsvinn i grossistleddet
  •   60 177 tonn matsvinn i butikkleddet
  • 217 480 tonn matsvinn hos forbrukerne

Dette representerer en verdi på 20 milliarder kroner og er ikke medregnet data fra primærproduksjon og serveringsbransjen. Matsvinnet har blitt redusert med 12 % per innbygger siden 2010 da kartleggingen i ForMat startet.

Over 60 % av matsvinnet stammer fra privathusholdninger. Det er anslått at hver person i Norge kaster over 42 kilo mat i året og dette tilsvarer 13 % av forbruket eller hver 8. handlepose. Disse tallene er beregnet ut fra hvor mye utvalgte husholdninger kaster i egen søppelkasse. Matavfall som blir kompostert, brukt som dyrefôr eller skylt ned i avløpet er ikke omfattet av beregningene.

Forbrukerne kaster ca. 8 kg brød og andre bakervarer, over 11 kg frukt og grønt og over 13 kg tallerken- og gryterester. En god del av maten er emballert og ikke åpnet før det havner i søppelkassen.

ForMats sluttrapport om kartlegging 2016