hovedbilde

Oppsummering fra ForMat-konferansen

Det kastes mat for minimum 20 milliarder kroner per år i Norge. I samarbeid med myndighetene har matbransjen, gjennom ForMat-prosjektet, bidratt til å sette matsvinn på dagsorden og sørge for god kunnskap om omfang og årsaker til at matsvinn oppstår.

ForMat har kartlagt og analysert matsvinnet i Norge siden 2010. Prosjektet ble i september avsluttet med en konferanse for å presentere tall for utviklingen i matsvinnet og nytteverdien ved å samle matbransjen om felles mål og svinnreduserende tiltak.

Sentrale bransjeaktører, forskere og politikere holdt innlegg og deltok i panelsamtaler om utviklingen i matsvinnet og veien videre. Matvett, som skal videreføre ForMats arbeid, presenterte selskapets strategi og arbeidet med «Bransjeavtalen om matsvinn» med myndighetene, der hele verdikjeden for mat deltar.

Oppsummeringsrapport fra konferansen finner du her:

Presentasjonene fra konferansen finner du her:

Utviklingen i matsvinnet fra matbransjen

Hvordan arbeider dagligvarehandelen med svinnreduksjon

Hvordan arbeider Nortura med svinnreduksjon

Hvordan arbeider BAMA med svinnreduksjon

Utviklingen i matsvinnet hos forbrukerne

Hva påvirker våre handlevaner – Forbrukerundersøkelse

Betydningen av god ressursutnyttelse

Hva skjer i Europa knyttet til matsvinn?

Hva kan Matvett bidra med?

Svinnreduserende eksempel fra Scandic Hotels

For spørsmål, ta kontakt med Anne Marie Schrøder på ams@matvett.no eller Anne-Grete Haugen på agh@matvett.no.