hovedbilde

Matsvinnet er redusert – Se ForMats resultater

Det totale matsvinnet i Norge er redusert med 12 prosent per innbygger fra 2010-2015. Det betyr at målet som ForMat-prosjektet satte tidlig i perioden, om å bidra til 25 % reduksjon, er halvveis nådd.

Det kastes mat for minimum 20 milliarder kroner per år i Norge. I samarbeid med myndighetene har matbransjen, gjennom ForMat, bidratt til å sette matsvinn på dagsorden med kunnskap og svinnreduserende tiltak. Østfoldforskning har, på vegne av ForMat, kartlagt og analysert omfang og årsaker til matsvinnet i Norge siden 2010.

Matsvinnet redusert med 12 prosent

Matsvinnet som er målt fra matindustri, grossist, dagligvarehandel og forbruker tilsvarer 68,7 kg/innbygger, og siden 2010 er dette svinnet redusert med 10 kg per innbygger eller 12 %. Den sterke reduksjonen har sammenheng med at mengden matsvinn totalt har gått ned med 25 500 tonn samtidig som at vi har blitt ca. 300 000 flere innbyggere i Norge siden 2010.

Last ned sluttrapporten fra kartleggingsarbeidet her.

Format kort fortalt

Det har også blitt laget en sluttrapport som oppsummerer prosjektet som helhet og beskriver overordnede resultater og tiltak som er gjennomført. Denne rapporten kan du laste ned her.