Automatisk varebestilling er med på å optimalisere innkjøpsrutinene og redusere matsvinnet i butikk
Vidar JensenAdministrativ driftssjefKiwi Minipris

Automatisk varebestilling gir god kontroll

Hos Kiwi arbeider vi kontinuerlig med rutiner og praksis for å oppnå et så lavt svinn som mulig. Vi var for eksempel først i Norge til å innføre automatisk varebestilling for å optimalisere innkjøpsrutiner og redusere svinnet i butikk.

Gode systemer til registrering av alle varer som kastes gir informasjon som er uvurderlig for å få kunnskap om svinnet, noe som igjen gir grunnlag for å finne løpende tiltak som kan redusere dette.

I 2003 formaliserte KIWI også en avtale med Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen om å gi overskuddsmat til deres brukersteder. I dag har vi inngått tilsvarende lokale avtaler med mange andre lignende organisasjoner og har også vært engasjert i arbeidet med etablering av Matsentralen i Oslo.

Overskuddsbrød fra KIWI’s butikker benyttes som dyrefôr ,og 74 % av den maten som til slutt må kastes sendes til biogassproduksjon.

Gå Tilbake
Andre suksesshistorier:
Gå Tilbake