"Norturas målsetting er å være en god leverandør med høyt salg og høy leveringsevne. For å bidra til mindre matsvinn i verdikjeden må vi sørge for å unngå "utgått liggetid" og realisere utgått liggetid til full verdi."
Tarjei BjørnhaugProsess- og analysesjefNortura SA

Gode prognoser er viktig for å unngå matsvinn

Av og til ønsker kundene skreddersydde kampanjer med produkter som må prognoseproduseres. Det er en utfordring å sette riktige prognoser, og da blir det viktig å samarbeide med kundene for å unngå svinn.

Med «Folkets Sommerfavoritter» ønsket NorgesGruppen å kjøre en skreddersydd kampanje med grillprodukter fra Gilde. Produktene kunne ikke selges til andre kunder, og som med all annen ferskvare måtte produktene prognoseproduseres.

Å sette riktige prognoser er en utfordring, og spesielt vanskelig er det når produktene øremerkes én kunde og i tillegg er væravhengige.

STAND001 fordeler den totale holdbarheten mellom produsent, grossist og butikk. «Folkets sommerfavoritter» skulle leveres direkte til butikk (Cross Dock). For å unngå «Utgått liggetid» måtte Nortura levere produktene innenfor datogrensen til butikk.

Produsentens- og handelens ønsker sprikte
Utfordringen var at NorgesGruppen, på den ene siden, ønsket å synliggjøre sommerens kampanje med høyt varetrykk og stor produkteksponering, mens Nortura, som ansvarlig for prognosene og for et eventuelt tap hvis utgått liggetid skulle oppstå, ønsket å sikre seg at produktene ble solgt innenfor holdbarhetstiden.

Vi ble derfor enige med NorgesGruppen om et høyt varetrykk gjennom sommeren, og hvis «Utgått liggetid» ble et problem skulle vi “autoutsende” én D-pak til samtlige butikker i én profil.

Det som kunne blitt et stort problem med «utgått liggetid» hos en produsent, ble et lite problem fordelt på 200 butikker og fornøyde forbrukere som fikk mulighet til å kjøpe sine sommerfavoritter innenfor holdbarhetsdatoen. Hvis varen ikke ble solgt, tok Nortura ansvar og krediterte butikken for tapet. Eksempelet viser også hvor viktig denne avtalen var for å unngå matsvinn i verdikjeden.

Oppnådde resultater:

  • 3 % av total varemengde «Sommerfavoritter» fra Nortura ble autoutsendt
  • Prosentandelen autoutsendte varer tilsvarer 100 tonn varer eller 7,5 millioner kroner i verdi
  • 1 % kreditering av autoutsendte varer tilsvarer en verdi på 75.000 kroner

– Uten dette tiltaket ville man trolig ha opplevd 8-10 % lavere salg av «Folkets Sommerfavoritter», tidvis tomme butikkhyller og trolig Utgått Liggetid hos Nortura.

Gå Tilbake
Andre suksesshistorier:
Gå Tilbake