Tverrfaglig samarbeid ga redusert ferdigvaresvinn på melk med 1,3 millioner liter melk per år.
Bent MyrdahlAdm.dir.Q-meieriene

Tverrfaglig samarbeid ga redusert ferdigvaresvinn

Q-meieriene bruker mye tid på svinnreduserende tiltak. Dette sparer bedriften for mye penger og er samtidig veldig samfunnsnyttig.

Q-meieriene startet i 2012 opp et svinnreduksjonsprosjekt. Målet var å redusere ferdigvaresvinnet fra 1,8 % til under 1 %. Etter ca. 1 års tverrfaglig arbeid hadde vi klart å redusere svinnet ned til 0,6 %. Det betyr at vi nå unngår å kaste 1,3 millioner liter melk pr år.

Suksessen ble til som følge av:

  • Tverrfaglig team  som inkluderte alt fra marked, salg, logistikk og vareforsyning til TPM (Total Productive Maintenance) og HR
  • Lean produksjon og Organisasjonsutvikling som tilnærmingsmåte har vært viktig for å oppnå et godt tverrfaglig engasjement og samarbeid
  • Langsiktighet (12 personer har arbeidet systematisk i ett år gjennom 12 møter).
  • Fortløpende oppfølging av 79 forbedringsforslag.
  • Samarbeid med kunde ift ledetid, hentetider og pkt for lagring av varer lengst mulig mot forbruker.
Gå Tilbake
Andre suksesshistorier:
Gå Tilbake