Redusert matsvinn viktig del av BAMAs miljøstrategi

BAMA har definert matsvinn som sitt viktigste miljømål, og ønsker å være en foregangsbedrift for bærekraftig utvikling innenfor sine produktområder.

I følge en bransjeundersøkelse blant matindustribedrifter, foretatt av Matvett i 2014, svarer 7 av 10 bedrifter at arbeidet med matsvinn er forankret i bedriftens overordnede strategi. Derimot svarer kun 3 av 10 at arbeidet er inkludert i bedriftens miljø- og kvalitetsarbeid. BAMA er en av bedriftene som har satt matsvinn høyere på agendaen og har definert matsvinn som sitt viktigste miljømål.

Ferske bakervarer, fersk fisk og kjøtt, frisk frukt og grønnsaker er varegrupper med størst svinn i dagligvarehandelen. Fra 2013 til 2014 økte svinnet for frisk frukt med 5 %, mens friske grønnsaker økte med 7 %. Høy produktkvalitet, riktig emballasje, korrekt og uavbrutt kjølekjede samt korte ledetider er viktige virkemidler for å redusere svinn for disse varegruppene. Bama har jobbet målrettet med både produktinnovasjon, emballasjeoptimering og optimering av kjølekjeden i de senere årene. Det har blant annet resultert i en ny produktserie, mange nye emballasjestørrelser og mer kunnskap om miljøaspektet ved emballasje.

Lansering av Ugly food

Utsorterte frukt og grønnsaker pga. utseende eller såkalt «ugly food», er råvarer som bearbeides og blir til fullverdiprodukter. Dette er et viktig tiltak for å utnytte ressursene maksimalt. BAMA har blant annet lansert ferskforedlet tilbehør som kålrotstappe, surkål og rødkål i 2014. Produktene gir et viktig bidrag til å redusere matsvinn, da hele 77 % av råvaren er utsortert vare som ellers ville blitt benyttet til produksjon av andre lavverdiprodukter eller gått til dyrefôr.

Emballasje og matsvinn

Emballasjen spiller en viktig rolle for å sikre produktkvalitet og redusert matsvinn. BAMA arbeider med å videreutvikle riktig emballasje til sine produkter. Et eksempel er steinfrie druer. Etter at disse druene ble pakket i egnet emballasje direkte etter innhøsting, ble svinnet fra høsting til forbruker redusert med 75 %. Tidligere lå svinnet på druer solgt i løs vekt på 15 – 20 prosent.

Det siste året har BAMA kartlagt fotavtrykket for i underkant av 100 produkter. Målet er å optimere emballasjen og hindre matsvinn i verdikjeden. I noen tilfeller vil det bety økt emballasje for å sikre høy kvalitet og redusert svinn. –Det er viktig for oss å synliggjøre hvilket fotavtrykk (CO2) de ulike emballasjeløsningene har samtidig som vi kommuniserer emballasjens rolle mot forbruker, forteller Sylvia Lofthus, miljøansvarlig hos BAMA.

Gå Tilbake
Andre suksesshistorier:
Gå Tilbake