Hvordan kommer jeg i gang?

Start forbedringsarbeidet med å ta ForMat-sjekken. Denne består av enkle avkrysningsspørsmål som hjelper deg å kartlegge «nå-situasjonen» i virksomheten. Dette vil forhåpentligvis gjøre deg mer bevisst virksomhetens eget matsvinn og vise hvor god oversikt dere faktisk har. Da er det også mye enklere å ta tak i problemet.

Viktig å synliggjøre resultater

Det er viktig å få frem et bilde på omfanget av matsvinn, hvilke tiltak som gjennomføres for å forebygge og hvordan mengden matsvinn utvikler seg over tid.  Dette gir meget nyttig informasjon til hele verdikjeden, og vil være en spore til økt innsats for å forebygge at mat unødvendig ender opp som avfall. Det er også viktig å synliggjøre overfor myndigheter at bransjen tar dette på alvor og at det jobbes med svinnreduserende tiltak.

Det er mange eksempler på at det lønner seg å redusere matsvinnet i egen bedrift og i nettverk med andre. Ved å trykke på knappen «Reduser matsvinn og spar penger» kan du se hvilke tiltak andre har gjort, og hva man kan spare på å fokusere på dette problemet.

Veileder til redusert matsvinn for Bedriftene

Det er et viktig samfunnsansvar å ta vare på maten og ressursene, og veilederen, som ForMat har utviklet og som du finner i pdf-format på denne siden, presenterer hvordan små og store næringsmiddelindustribedrifter i Norge kan få bedre oversikt over eget matsvinn. Den inneholder også noen eksempler på hvordan man kan gå frem for å redusere svinnet i egen bedrift og samtidig gjøre bedriften mer lønnsom.