Verktøy

Reduksjon av matsvinn er viktig for lønnsomheten til den enkelte aktør og for omdømmet til matbransjen. Organisert samarbeid mellom dagligvarehandel og matindustri i nettverk er viktig med tanke på å komme opp med løsninger for å unngå matsvinn i verdikjeden.

Målgruppen for nettverk er Matvetts vederlagsbedrifter, de tre dagligvarekjedene og deres profilhus. Fagområder som kategori, innkjøp, logistikk, miljø, og kommunikasjon er relevante for arbeidet.

Overordnet mål for nettverksprosjektene er å sikre bedret lønnsomhet for aktørene ved reduksjon av svinn i verdikjeden. Følgende delmål er definert:

  • Danne grunnlag for forbedring av eksisterende standarder (STAND 001, 009, 011)
  • Sikre resultater av nettverksprosjektene som del av sluttrapporteringen av ForMat-prosjektet
  • Danne grunnlag for videre arbeid mot matsvinn 2016 – 2020

Det er naturlig å ta utgangspunkt i varegrupper med høyt svinn som frukt & grønt, ferske bakervarer, ferske kjøtt- og fiskeprodukter samt meierivarer.

 

Matsvinngraf
Tema for nettverkene konkretiseres i første fase av arbeidet.

Matvett er prosjektleder for nettverkene, og ForMats styringsgruppe vil fungere som styringsgruppe også for nettverkene. DMFs miljøgruppe, DLFs logistikkgruppe og kvalitetsansvarlige i NHO Mat og Drikke er ressursgrupper. Arbeidet vil bli støttet faglig av Østfoldforskning og Nofima.

Ønsker din bedrift å delta i nettverk? Ta kontakt med oss på agh@matvett.no