hovedbilde

Ny STAND om fordeling av holdbarhet

Utgått på dato eller utgått liggetid er hovedårsaken til matsvinn hos matindustri, grossister og i dagligvarehandelen. Ny STAND001 åpner for mer fleksibel tilnærming til fordeling av holdbarhet mellom aktørene.

En overordnet målsetting i ny STAND001 er at produsert vare eksponeres mot forbruker. En tredeling av holdbarheten opprettholdes, men ved mindre overskridelser (STAND-tabellens grenseverdier) forutsettes det at aktørene søker løsninger som gir lavest mulig matsvinn.

For å sikre økt fleksibilitet og bedre holdbarhet i verdikjeden, er det spesielt tre nye elementer som er innført i standarden og som aktørene oppfordres til å benytte. Disse er:

  • Bruk av bilaterale avtaler
  • Bruk av dynamisk holdbarhet
  • Innføring av måling av faktisk liggetid

ForMat har bidratt til denne endringen i samarbeid med Nortura, Q-meieriene, NorgesGruppen, Asko og STAND. Alle har et ansvar for å ikke kaste fullgod vare. Dette har vært et førende for arbeide i nettverket og Matvett er spesielt fornøyde med at reduksjon av matsvinn er definert og uttalt som et felles ansvar i verdikjeden.

-Det er nå arbeidet begynner med å bygge kjennskap til ny STAND og til å få aktørene til å samarbeide om å redusere matsvinnet, sier Jørgen Eskeland, Direktør i ASKO og leder av STAND. –Partene oppfordres til å samarbeide om å finne gode løsninger for å redusere forbruk av holdbarhetstid. Holdningsendringer om at all mat har en verdi, både innad i bransjen og hos forbruker, blir vesentlig, sier han.

Det kastes mat for 18 milliarder i Norge. Matbransjen står for 1/3 av matsvinnet. Kartlegging viser at svinnet reduseres betydelig dersom butikk og forbruker disponerer en større del av den totale holdbarhetstiden. Det er derfor en målsetting at produsent og grossist forbruker minst mulig av tilgjengelig tid.

Les mer om revidert STAND001 på stand.no.

Foto: Marit Haugdahl, Dagligvarehandelen