Om Matvett

Hvert år kastes det over 355 000 tonn mat som kunne ha vært spist i Norge. Matvett er næringslivets satsing for å redusere dette matsvinnet.

Matindustribedrifter, dagligvarekjeder, serveringsbransje og forbrukere kaster mye mat som kunne vært spist, det vi kaller matsvinn. Både av hensyn til økonomi, miljø, og ressursutnyttelse er det viktig å få redusert dette matsvinnet. Matvett er mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn, og er et samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og forskningsmiljøer.

Målet med arbeidet er å gjøre det enklere for aktørene i verdikjeden å kaste mindre mat i tillegg til å bedre lønnsomheten for bedriftene, omdømmet til bransjen og for samfunnet vi lever i. For å oppnå dette er det viktig å utvikle gode verktøy og tiltak samt stimulere til samarbeid mellom aktørene i mat- og serveringsbransjen.

Matvett AS eies av:

  • NHO Mat og Drikke
  • Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF)
  • Dagligvareleverandørenes forening (DLF)
  • NHO Reiseliv

samarbeidspartnere:

  • Østfoldforskning
  • Nofima
  • Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité (NOK)
  • Myndighetene v/Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Rapporter fra kartleggingsarbeidet finner du under «Rapporter». En oppsummering av resultatene så langt finner du her: