Om matsvinn

Matsvinn er et omfattende problem i hele verden. I Norge kaster vi over 350 000 tonn mat som burde vært spist fra matindustrien, dagligvarehandelen og hos forbrukerne. Matsvinnet fordeler seg slik:

Totalt var matsvinnet på 355 128 tonn i 2015:

  •    74 404 tonn matsvinn i matindustrien
  •      3 067 tonn matsvinn i grossistleddet
  •    60 177 tonn matsvinn i butikkleddet
  •  217 480 tonn matsvinn hos forbrukerne

Dette matsvinnet representerer en verdi på ca. 20 mrd. kroner. Matsvinn fra primærnæring og serveringsbransjen har ikke blitt målt gjennom ForMat-prosjektet, og er derfor ikke inkludert i denne oversikten.  Mer detaljert informasjon fra kartleggingen finner du i ForMats sluttrapport 2016.

Hva er matsvinn?

Matsvinn i mat- og drikkeindustrien er mat som ikke er original salgsvare, men som i stedet sendes til ulike former for håndtering. Dette kan deles i:

  1. Matsvinn som er forårsaket av overskredet holdbarhet, feilpakking, at produktet er feilmerket eller har skadet emballasje
  2. Potensielt matsvinn som er råvarer/produkter med «feil», grenseprodukter fra prøvekjøkken, ikke intendert for salg, men fremdeles spiselige
  3. Ikke spiselig svinn som er deler av råvare/produkt som ikke er spiselig, det vil si skrell og skinn/bein osv.

Veileder til bedriftene for redusert matsvinn

Matvett har gjennom ForMat-prosjektet, som ble avsluttet høsten 2016, utarbeidet en veileder som skal gi bedriftene kvalifiserte råd om hvordan man går frem for å kartlegge matsvinnet riktig, finne de egentlig årsakene til at matsvinn oppstår og hvordan bedriftene ved hjelp av en firetrinnsmodell kan sette løsningsforslag og mulige tiltak for å redusere matsvinnet inn i et system.