Velkommen til ForMat-sjekken.

Her kan du enkelt svare på spørsmål om bedriftens eller butikkens avfallsmengder og håndtering av disse, for å kartlegge din bedrifts/butikks ”nå-situasjon” når det gjelder matsvinn.

Bedriften/butikken har muligens god oversikt over matsvinnet og gjør det som skal til for å utnytte råvarer og produkter maksimalt. Hvis ikke, så trenger dere kanskje bidrag fra ForMats metodeverktøy til å få denne oversikten og til å redusere svinnet og spare penger.

Uansett vil du ha et mye klarere bilde av din bedrifts eller butikks situasjon hvis du besvarer ForMat-sjekken!